赋戚夫人楚舞歌

赋戚夫人楚舞歌原文:
定陶城中是妾家,妾年二八颜如花。闺中歌舞未终曲, 天下死人如乱麻。汉王此地因征战,未出帘栊人已荐。 风花菡萏落辕门,云雨裴回入行殿。日夕悠悠非旧乡, 飘飘处处逐君王。闺门向里通归梦,银烛迎来在战场。 相从顾恩不雇己,何异浮萍寄深水。逐战曾迷只轮下, 随君几陷重围里。此时平楚复平齐,咸阳宫阙到关西。 珠帘夕殿闻钟磬,白日秋天忆鼓鼙。君王纵恣翻成误, 吕后由来有深妒。不奈君王容鬓衰,相存相顾能几时。 黄泉白骨不可报,雀钗翠羽从此辞。君楚歌兮妾楚舞, 脉脉相看两心苦。曲未终兮袂更扬,君流涕兮妾断肠。 已见储君归惠帝,徒留爱子付周昌。
赋戚夫人楚舞歌拼音解读:
dìng táo chéng zhōng shì qiè jiā ,qiè nián èr bā yán rú huā 。guī zhōng gē wǔ wèi zhōng qǔ , tiān xià sǐ rén rú luàn má 。hàn wáng cǐ dì yīn zhēng zhàn ,wèi chū lián lóng rén yǐ jiàn 。 fēng huā hàn dàn luò yuán mén ,yún yǔ péi huí rù háng diàn 。rì xī yōu yōu fēi jiù xiāng , piāo piāo chù chù zhú jun1 wáng 。guī mén xiàng lǐ tōng guī mèng ,yín zhú yíng lái zài zhàn chǎng 。 xiàng cóng gù ēn bú gù jǐ ,hé yì fú píng jì shēn shuǐ 。zhú zhàn céng mí zhī lún xià , suí jun1 jǐ xiàn zhòng wéi lǐ 。cǐ shí píng chǔ fù píng qí ,xián yáng gōng què dào guān xī 。 zhū lián xī diàn wén zhōng qìng ,bái rì qiū tiān yì gǔ pí 。jun1 wáng zòng zì fān chéng wù , lǚ hòu yóu lái yǒu shēn dù 。bú nài jun1 wáng róng bìn shuāi ,xiàng cún xiàng gù néng jǐ shí 。 huáng quán bái gǔ bú kě bào ,què chāi cuì yǔ cóng cǐ cí 。jun1 chǔ gē xī qiè chǔ wǔ , mò mò xiàng kàn liǎng xīn kǔ 。qǔ wèi zhōng xī mèi gèng yáng ,jun1 liú tì xī qiè duàn cháng 。 yǐ jiàn chǔ jun1 guī huì dì ,tú liú ài zǐ fù zhōu chāng 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/31136.html

(0)
上一篇 2022年6月11日 下午1:46
下一篇 2022年6月11日 下午1:46

相关推荐

返回顶部