灉湖作

灉湖作原文:
三湖返入两山间,畜作灉湖弯复弯。暑雨奔流潭正满, 微霜及潦水初还。水还波卷溪潭涸,绿草芊芊岸崭岝。 适来飞棹共回旋,已复扬鞭恣行乐。道旁耆老步跹跹, 楚言兹事不知年。试就湖边披草径,莫疑东海变桑田。 君讶今时尽陵陆,我看明岁更沦涟。来今自昔无终始, 人事回环常若是。应思阙下声华日,谁谓江潭旅游子。 初贞正喜固当然,往蹇来誉宜可俟。盈虚用舍轮舆旋, 勿学灵均远问天。
灉湖作拼音解读:
sān hú fǎn rù liǎng shān jiān ,chù zuò yōng hú wān fù wān 。shǔ yǔ bēn liú tán zhèng mǎn , wēi shuāng jí liáo shuǐ chū hái 。shuǐ hái bō juàn xī tán hé ,lǜ cǎo qiān qiān àn zhǎn zuò 。 shì lái fēi zhào gòng huí xuán ,yǐ fù yáng biān zì háng lè 。dào páng qí lǎo bù xiān xiān , chǔ yán zī shì bú zhī nián 。shì jiù hú biān pī cǎo jìng ,mò yí dōng hǎi biàn sāng tián 。 jun1 yà jīn shí jìn líng lù ,wǒ kàn míng suì gèng lún lián 。lái jīn zì xī wú zhōng shǐ , rén shì huí huán cháng ruò shì 。yīng sī què xià shēng huá rì ,shuí wèi jiāng tán lǚ yóu zǐ 。 chū zhēn zhèng xǐ gù dāng rán ,wǎng jiǎn lái yù yí kě sì 。yíng xū yòng shě lún yú xuán , wù xué líng jun1 yuǎn wèn tiān 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/26839.html

(0)
上一篇 2022年6月11日 下午1:36
下一篇 2022年6月11日 下午1:36

相关推荐

返回顶部