赦到不得归题江上石

赦到不得归题江上石原文:
家住东京里,身投南海西。风烟万里隔,朝夕几行啼。 圣主讴歌洽,贤臣法令齐。忽闻铜柱使,走马报金鸡。 弃市沾皇渥,投荒漏紫泥。魂疲山鹤路,心醉跕鸢溪。 天鉴诛元恶,宸慈恤远黎。五方思寄刃,万姓喜然脐。 自幼输丹恳,何尝玷白圭。承言窜遐魅,雪枉间深狴。 坟垄无由谒,京华岂重跻。炎方谁谓广,地尽觉天低。 百卉杂殊怪,昆虫理赖暌。闭藏元不蛰,摇落反生荑。 疟瘴因兹苦,穷愁益复迷。火云蒸毒雾,阳雨濯阴霓。 周乘安交趾,王恭辑画题。少宽穷涸鲋,犹愍触藩羝。 配宅邻州廨,斑苗接野畦。山空闻斗象,江静见游犀。 翰墨思诸季,裁缝忆老妻。小儿应离褓,幼女未攀笄。 梦蝶翻无定,蓍龟讵有倪。谁能竟此曲,曲尽气酸嘶。
赦到不得归题江上石拼音解读:
jiā zhù dōng jīng lǐ ,shēn tóu nán hǎi xī 。fēng yān wàn lǐ gé ,cháo xī jǐ háng tí 。 shèng zhǔ ōu gē qià ,xián chén fǎ lìng qí 。hū wén tóng zhù shǐ ,zǒu mǎ bào jīn jī 。 qì shì zhān huáng wò ,tóu huāng lòu zǐ ní 。hún pí shān hè lù ,xīn zuì dié yuān xī 。 tiān jiàn zhū yuán è ,chén cí xù yuǎn lí 。wǔ fāng sī jì rèn ,wàn xìng xǐ rán qí 。 zì yòu shū dān kěn ,hé cháng diàn bái guī 。chéng yán cuàn xiá mèi ,xuě wǎng jiān shēn bì 。 fén lǒng wú yóu yè ,jīng huá qǐ zhòng jī 。yán fāng shuí wèi guǎng ,dì jìn jiào tiān dī 。 bǎi huì zá shū guài ,kūn chóng lǐ lài kuí 。bì cáng yuán bú zhé ,yáo luò fǎn shēng yí 。 nuè zhàng yīn zī kǔ ,qióng chóu yì fù mí 。huǒ yún zhēng dú wù ,yáng yǔ zhuó yīn ní 。 zhōu chéng ān jiāo zhǐ ,wáng gōng jí huà tí 。shǎo kuān qióng hé fù ,yóu mǐn chù fān dī 。 pèi zhái lín zhōu xiè ,bān miáo jiē yě qí 。shān kōng wén dòu xiàng ,jiāng jìng jiàn yóu xī 。 hàn mò sī zhū jì ,cái féng yì lǎo qī 。xiǎo ér yīng lí bǎo ,yòu nǚ wèi pān jī 。 mèng dié fān wú dìng ,shī guī jù yǒu ní 。shuí néng jìng cǐ qǔ ,qǔ jìn qì suān sī 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

沈佺期沈佺期,生卒年不详,字云卿,相州内黄(今河南内黄)人。上元二年进士,官至太子少詹事。曾因贪污及谄附张易之,被流放欢州。他与宋之问齐名,号称「沈宋」。他们的诗作大都是歌舞升平的应制诗。主要成就是总结了六朝以来声律方面的创作经验,完善了律诗形式,使之趋于成熟。有《沈佺期集》。

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/26600.html

(0)
上一篇 2022年6月11日 下午1:36
下一篇 2022年6月11日 下午1:36

相关推荐

返回顶部