C语言初级教程的数据类型

C语言开发中,数据类型一般是指不同类型的变量,而变量类型决定后面控件的比例模式,今天云上诗词技术频道小编就带大家一起来学习C语言初级教程的数据类型,一起进入下文学习吧!

先编写程序:

#include int main(){ int a = 1; printf("a = %d\n", a); float b = 2.2; printf("b = %f\n", b); char c = 'A'; printf("The char is %c\n", c); return 0;}

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/26597.html

(0)
上一篇 2022年6月11日 下午1:36
下一篇 2022年6月11日 下午1:36

相关推荐

返回顶部