赠怀一上人(法师东南秀)

赠怀一上人(法师东南秀)原文:
【赠怀一上人】 法师东南秀,世实豪家子。削发十二年,诵经峨眉里。自此照群蒙,卓然为道雄。观生尽入妄,悟有皆成空。净体无众染,苦心归妙宗。[1]一朝敕书至,召入承明宫。说法金殿里,焚香青禁中。传灯遍都邑,杖锡游王公。天子揖妙道,群僚趋下风。我法本无着,时来出林壑。因心得化城,随病皆与药。上启黄屋心,下除苍生缚。一从入君门,说法无朝昏。帝作转轮王,师为持戒尊。轩风洒甘露,佛雨生慈根。但有灭度理,而生开济恩。[2]复闻江海曲,好杀成风俗。帝曰我上人,为除膻腥欲。是日发西秦,东南至蕲春。风将衡桂接,地与吴楚邻。旧少清信士,实多渔猎人。一闻吾师至,舍网江湖滨。作礼忏前恶,洁诚期后因。因成日既久,事济身不守。更出淮楚间,复来荆河口。荆河马卿岑,兹地近道林。入讲鸟常狎,坐禅兽不侵。都非缘未尽,曾是教所任。故我一来事,永承微妙音。竹房见衣钵,松宇清身心。早悔业至浅,晚成计可寻。善哉远公义,清净如黄金。
赠怀一上人(法师东南秀)拼音解读:
【zèng huái yī shàng rén 】 fǎ shī dōng nán xiù ,shì shí háo jiā zǐ 。xuē fā shí èr nián ,sòng jīng é méi lǐ 。zì cǐ zhào qún méng ,zhuó rán wéi dào xióng 。guān shēng jìn rù wàng ,wù yǒu jiē chéng kōng 。jìng tǐ wú zhòng rǎn ,kǔ xīn guī miào zōng 。[1]yī cháo chì shū zhì ,zhào rù chéng míng gōng 。shuō fǎ jīn diàn lǐ ,fén xiāng qīng jìn zhōng 。chuán dēng biàn dōu yì ,zhàng xī yóu wáng gōng 。tiān zǐ yī miào dào ,qún liáo qū xià fēng 。wǒ fǎ běn wú zhe ,shí lái chū lín hè 。yīn xīn dé huà chéng ,suí bìng jiē yǔ yào 。shàng qǐ huáng wū xīn ,xià chú cāng shēng fù 。yī cóng rù jun1 mén ,shuō fǎ wú cháo hūn 。dì zuò zhuǎn lún wáng ,shī wéi chí jiè zūn 。xuān fēng sǎ gān lù ,fó yǔ shēng cí gēn 。dàn yǒu miè dù lǐ ,ér shēng kāi jì ēn 。[2]fù wén jiāng hǎi qǔ ,hǎo shā chéng fēng sú 。dì yuē wǒ shàng rén ,wéi chú shān xīng yù 。shì rì fā xī qín ,dōng nán zhì qí chūn 。fēng jiāng héng guì jiē ,dì yǔ wú chǔ lín 。jiù shǎo qīng xìn shì ,shí duō yú liè rén 。yī wén wú shī zhì ,shě wǎng jiāng hú bīn 。zuò lǐ chàn qián è ,jié chéng qī hòu yīn 。yīn chéng rì jì jiǔ ,shì jì shēn bú shǒu 。gèng chū huái chǔ jiān ,fù lái jīng hé kǒu 。jīng hé mǎ qīng cén ,zī dì jìn dào lín 。rù jiǎng niǎo cháng xiá ,zuò chán shòu bú qīn 。dōu fēi yuán wèi jìn ,céng shì jiāo suǒ rèn 。gù wǒ yī lái shì ,yǒng chéng wēi miào yīn 。zhú fáng jiàn yī bō ,sōng yǔ qīng shēn xīn 。zǎo huǐ yè zhì qiǎn ,wǎn chéng jì kě xún 。shàn zāi yuǎn gōng yì ,qīng jìng rú huáng jīn 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

崔颢崔颢(704?─754),唐代著名诗人。汴州(今河南开封市)人。开元十一年(723)登进士第。开元后期,曾在代州都督杜希望(杜佑父)门下任职。天宝初(742─744),入朝为太仆寺丞,官终尚书司勋员外郎。其前期诗作多写闺情,流于浮艳轻薄;后来的边塞生活使他的诗风大振,忽变常体,风骨凛然,尤其是边塞诗慷慨豪迈,雄浑奔放,名著当时。

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/161049.html

(0)
上一篇 2022年6月12日 下午3:29
下一篇 2022年6月12日 下午3:29

相关推荐

返回顶部