宿田家

宿田家原文:
落日下遥峰,荒村倦行履。停车息茅店,安寝正鼾睡。 忽闻扣门急,云是下乡隶。公文捧花柙,鹰隼驾声势。 良民惧官府,听之肝胆碎。阿母出搪塞,老脚走颠踬。 小心事延款,□馀粮复匮。东邻借种鸡,西舍觅芳醑。 再饭不厌饱,一饮直呼醉。明朝怯见官,苦苦灯前跪。 使我不成眠,为渠滴清泪。民膏日已瘠,民力日愈弊。 空怀伊尹心,何补尧舜治。
宿田家拼音解读:
luò rì xià yáo fēng ,huāng cūn juàn háng lǚ 。tíng chē xī máo diàn ,ān qǐn zhèng hān shuì 。 hū wén kòu mén jí ,yún shì xià xiāng lì 。gōng wén pěng huā xiá ,yīng sǔn jià shēng shì 。 liáng mín jù guān fǔ ,tīng zhī gān dǎn suì 。ā mǔ chū táng sāi ,lǎo jiǎo zǒu diān zhì 。 xiǎo xīn shì yán kuǎn ,□yú liáng fù kuì 。dōng lín jiè zhǒng jī ,xī shě mì fāng xǔ 。 zài fàn bú yàn bǎo ,yī yǐn zhí hū zuì 。míng cháo qiè jiàn guān ,kǔ kǔ dēng qián guì 。 shǐ wǒ bú chéng mián ,wéi qú dī qīng lèi 。mín gāo rì yǐ jí ,mín lì rì yù bì 。 kōng huái yī yǐn xīn ,hé bǔ yáo shùn zhì 。※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

原创文章,作者:nxyxs,如若转载,请注明出处:http://www.yunshangshici.com/129616.html

(0)
上一篇 2022年6月12日 上午3:55
下一篇 2022年6月12日 上午3:55

相关推荐

返回顶部